: +30.2645026635 : lefkasf@otenet.gr

Πρόσκληση «Γευμάτων στα μέλη των φολκλορικών συγκροτημάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λευκάδα 1/8/2017
Αριθ. Πρωτ.370

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την
προμήθεια «Γευμάτων στα μέλη των φολκλορικών συγκροτημάτων».
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’
αριθ. 87 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 113.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ηλεκτρονικά στο
lefkasf@otenet.gr ή εγγράφως στο γραφείο του Πνευματικού Κέντρου
(Σικελιανού 1, Λευκάδα) για την προμήθεια μέχρι τις 10 Αυγούστου 2017 και
ώρα 12.00.

Η προμήθεια περιλαμβάνει : βραδινό φαγητό με κυρίως πιάτο, σαλάτα και
ορεκτικό άνα τέσσερεις, νερό ή χύμα κρασί και φρούτο ή γλυκό. Η εν λόγω
προμήθεια γίνεται από 18 μέχρι 28 Αυγούστου 2017 κάθε βράδυ σε χώρο
εστιατορίου.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ